Politica cookie-uri
Ultima actualizare: septembrie 2018
1. Introducere
Prezenta Politica privind fi?ierele cookies se aplica tuturor utilizatorilor paginii de internet tractoare-zoomlion.ro. Informa?iile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea ?i administrarea cookie-urilor de catre GARDENTRAC SRL în contextul navigarii utilizatorilor pe aceasta pagina de internet.
2. Ce sunt cookie-urile?
Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie ?i la tehnologiile similare prin intermediul carora pot fi colectate informa?ii în mod automat. Un „Internet Cookie” (termen cunoscut ?i sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezinta un fi?ier de mici dimensiuni, format din litere ?i numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul carora se acceseaza internetul. Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisa de un web-server catre un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odata instalate au o durata de existen?a determinata, ramânând „pasive”, în sensul ca nu con?in programe software, viru?i sau spyware ?i nu vor accesa informa?iile de pe hard driverul utilizatorului pe al carui echipament au fost instalate. Un cookie este format din doua par?i: numele cookie-ului ?i con?inutul sau valoarea cookie-ului. Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociata web-serverului respectiv.
3. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet:
Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experien?a mai buna de navigare ?i servicii adaptate nevoilor ?i interesului fiecarui utilizator în parte ?i anume pentru:
îmbunata?irea utilizarii acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricaror erori care apar în timpul vizitarii/utilizarii acesteia de catre utilizatori; furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizata aceasta pagina de internet catre GARDENTRAC SRL, în calitate de de?inator al acestei pagini de internet; anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dispozi?ia utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în func?ie de serviciile / produsele accesate. limba în care este vizualizata o pagina de internet; moneda în care se exprima anumite pre?uri sau tarife; facilitarea accesului în contul utilizatorilor; postarea comentariilor pe site.
4. Care este durata de via?a a cookie-urilor?
Durata de via?a a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Exista urmatoarele categorii de cookie-uri care determina ?i durata de via?a a acestora:
Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este ?ters automat când utilizatorul î?i închide browserul. Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care ramâne stocat în terminalul utilizatorului pâna când atinge o anumita data de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câ?iva ani în viitor) sau pâna la ?tegerea acestuia de catre utilizator în orice moment prin intermediul setarilor browserului.
5. Ce sunt cookie-urile plasate de ter?i?
Anumite sec?iuni de con?inut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor ter?i, adica nu de catre GARDENTRAC SRL, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de ter?i („third party cookie-uri”). Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii ter?i: Google Analytics, Facebook, Google Adwords.
6. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet:
Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate urmatoarele cookie-uri:
a. Cookie-uri de performan?a a paginii de internet; b. Cookie-uri de analiza a utilizatorilor; c. Cookie-uri pentru geotargetting; d. Cookie-uri pentru publicitate;
a. Cookie-uri de performan?a
Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferin?ele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferin?elor în cazul vizitarii ulterioare a paginii de internet nu mai este necesara.
b. Cookie-uri de analiza a utilizatorilor
Aceste cookie-uri ne informeaza daca un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat aceasta pagina de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.
c. Cookie-uri pentru geotargetting
Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabile?te ?ara de provenien?a a utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite acelea?i reclame indiferent de limba selectata.
d. Cookie-uri pentru publicitate
Aceste cookie-uri permit aflarea vizualizarii de catre un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia ?i timpul scurs de la momentul vizualizarii respectviului mesaj publicitar. Ca atare, astfel de cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicita?ii online. Aceste cookie-uri sunt anonime, stocând informa?ii despre contentul vizualizat, nu ?i despre utilizatori.
7. Ce tip de informa?ii sunt stocate ?i accesate prin intermediul cookie-urilor?
Cookie-urile pastreaza informa?ii într-un fi?ier text de mici dimensiuni care permit recunoa?terea browserului. Aceasta pagina de internet recunoa?te browserul pâna când cookie-urile expira sau sunt ?terse.
8. Particularizarea setarile browserului în ceea ce prive?te cookie-urile
În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjanta iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe aceasta pagina de internet este folosit doar de catre dumneavoastra, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocrarea istoricului de navigare. În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe aceasta pagina de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luata în considerare setarea pentru ?tergerea datelor individuale de navigare de fiecare data când browserul este închis.
9. Cum pot fi oprite cookie-urile?
Dezactivarea ?i refuzul de a primi cookie-uri pot face aceasta pagina de internet dificil de vizitat, atragând dupa sine limitari ale posibilita?ilor de utilizare ale acesteia. Utilizatorii î?i pot configura browserul sa respinga fi?ierele cookie sau sa fie acceptate cookie-uri de la o pagina de internet anume. Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari pot fi accesate, ca regula, în sec?iunea „op?iuni” sau în meniul de „preferin?e” al browserului tau. Totu?i, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamna ca nu ve?i mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptata preferin?elor ?i interesele dumneavoastra, eviden?iate prin comportamentul de navigare.
Pentru a în?elege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare:
Cookie settings in Internet Explorer Cookie settings in Firefox Cookie settings in Chrome Cookie settings in Safari Pentru orice întrebari suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, va rugam sa va adresa?i la: tractoaremici@yahoo.com